Prepoznaj vrstu

Informacije

Informacije za ePATH mobilnu aplikaciju

Naziv projekta: Put endema – ePATH
Cilj projekta:


Projekt „Put endema - ePATH“ ima za cilj razviti raznoliku turističku ponudu temeljenu na održivom korištenju prirodne i kulturne baštine u prekograničnoj regiji, stvaranjem nove zajedničke turističke ponude. Park prirode Hutovo Blato (BA), Biokovski botanički vrt Kotišina (HR) i rezervat prirode Tivatska Solila (ME) omogućit će turistima da nauče i dožive prirodne i kulturne vrijednosti slijedeći jedinstveni put endemskih vrsta.


Projektne aktivnosti:


Projektne aktivnosti bit će usmjerene na stvaranje i promicanje  zajedničke turističke ponude „Put endema“ u sva tri rezervata prirode; uspostavljanje natjecanja o promatranju ptica, održavanje radionica za endemske vrste i prirodnu baštinu, održavanje međunarodnih kampova za endemske vrste i prirodnu baštinu, razvoj mobilnih aplikacija, razvoj promidžbenog materijala, obnova infrastrukture itd.


Očekivani rezultati projekta:

 1. nova zajednički izrađena turistička ponuda
 2. obučeno osoblje iz područja prirodne i kulturne baštine i očuvanja,biološke raznolikosti endemskih i ugroženih vrsta, ornito i ihtio flore i faune.
 3. adaptirane i opremljene promatračnice za ptica 
 4. unapređenje turističke destinacije
 5. prilagođavanje staza u svrhu poučnih staza
 6. obnova infrastrukture
 7. uspostavljeni interpretacijski centri
 8. razvoj višejezičnih turističkih brošura i promidžbenog materijala. 

Projektni partneri:


 1. Vodeći partner: Javno poduzeće “Park prirode Hutovo blato” (BA)
 2. Projektni partner 2: Grad Makarska (HR)
 3. Projektni partner 3: Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (ME)


UKUPAN PRORAČUN PROJEKTA / EU SUFINANCIRANJE:  1.540.375,30 EUR / 1.309.319,00 EUR


TRAJANJE PROJEKTA: 01/11/2020 – 31/10/2022


PRIORITETNA OS3 Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturne i prirodne baštine.


Podržan u okviru Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020, projekat koristi ERDF i IPA II sredstva Europske unije.


www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu


“Ova mobilna aplikacija izdrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove mobilne aplikacije isključiva je odgovornost Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i ni na koji način ne odražava stajališta Europske unije.”

Ptice

Biljke

Vijesti